Listopad 2016

Výstavba polních cest – obec Letonice
Jedná se o zpevnění polních cest v k.ú. Letonice okre Vyškov. Stavba byla prováděna klasickým způsobem, srovnání plání do předepsaného sklonu a spádu, zhutnění pláně, posyp krytu kamenivem frakce 0/63 a 0/32. Celá vozovka byla uzavřena drobným kamenivem a zhutněna.

Provoz HOZ v rámci Jihomoravského kraje
V letošním roce naše společnost provedla 50 ks zásahů na modernizaci a rekonstrukci objektů čerpacích stanic. Převážně se jednalo o kompletní rekonstrukce elektroinstalace, opravy a výměny čerpadel a jejich ovládání. Některé z objektů byly osazeny novým oplocením, terénních úprav a dalších stavebních prací

Práce hornickým způsobem
V rámci této zakázky jsme od května letošního roku prováděli odvoz skryvky a těžbu zeminy pro druhotné zpracování v dobývacím prostoru Keramických závodů v Poštorné. Tyto práce ještě nejsou ukončeny a pravděpodobně sklouznou do roku příštího.

Servis čerpací techniky
V našem areálu jsme vytvořili servisní středisko pro opravu a servis čerpadel. Zaměřujeme se především na opravu a servis kalových čerpadel řady GFHU. Mimo opravené čerpadla, dodáváme i čerpadla nová.