Naši technici

ředitel společnosti Večeřa – Meliorace v. o. s.: Jan Večeřa

vedoucí sekretariátu a penzionu: Monika Večeřová
(mobil: 602 545 616, email: sekretariat(at)meliorace.cz)

vedoucí odd. pro ISO a přípravy zakázek: Mgr. Bc. Ivana Štefková
(mobil: 725 712 836; email: stefkova(at)meliorace.cz)

autorizovaný ing. stavby VH a krajinného ing.: Ing. Karel Vaštík

autorizovaný ing. geodetické práce: Ing. Milan Pavlík

energetik společnosti: Petr Bělohoubek
(mobil: 777 869 853)

energetik společnosti: Petr Bělohoubek
(mobil: 777 869 853)

vedoucí provozu HOZ a HZZ: Robert Hlava
(mobil: 737 150 238, email: hlava(at)meliorace.cz)

Technik pro realizaci: Tomáš Večeřa
(mobil: 723 181 412)

vedoucí účtárny: Miroslava Valová
(mobil: 776 368 817)

IT oddělení: Ing. et Ing. Michal Štefka

Vedoucí Mycí linky a provozu Zásilkovny: Michal Kortiš
(mobil: 730 936 477)