Předmět podnikání

Charakter prováděných prací a služeb poskytovaných naší společností je zaměřen na tyto oblasti:

 • podnikání v oblasti nakládání s odpady
 • meliorační a zemní práce
 • mýcení a kácení břehových porostů
 • velkoobchod se stavebními materiály
 • silniční motorová doprava nákladní
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • činnost prováděná hornickým způsobem
 • poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava
 • nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
 • silniční motorová doprava osobní – vnitrostátní příležitostná – provozovaná autobusem – mezinárodní příležitostná – provozovaná autobusem
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
 • plnění nádob plyny
 • údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • zprostředkování obchodu a služeb specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
 • nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách c) do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně