Minifarma zahájila provoz

V roce 2019 jsme na volných plochách našeho areálu zřídili minifarmu s atraktivními zvířátky, jako jsou lamy alpaky, osli, kozy, ovce. Minifarma je volně přístupná veřejnosti a naše odborná obsluha je připravena podat výklad o chování a chovu těchto zvířátek a poskytnou i pamlsky, které návštěvníci mohou zvířátkům nabídnout a získat tak přímý kontakt s nimi.

Naše činnost v roce 2019

Činnost naši společnosti v uplynulém roce 2019 se plně zaměřila na zajištění provozu hlavního odvodňovacího a závlahového zařízení v rámci České republiky.

Aktuality listopad 2018

Naše společnost tímto oznamuje všem svým obchodním partnerům, že k 1.1.2019 ukončuje svou činnost v klasickém stavitelství. Důvodem tohoto jistě závažného rozhodnutí je to, že jsme obhájili a rozšířili dlouhodobou státní zakázku v oblasti své původní činnosti, pro kterou byla v roce 1990 založena, tj. „Provoz a údržba hlavního melioračního zařízení“. Rozsah naší činnosti v tomto oboru byl navýšen oproti minulému období o celé území Moravy a části Čech. Tento rozsah prací a činnosti zcela naplňuje naše pracovní kapacity a již nám nedává prostor abychom se zodpovědně věnovali realizaci jak dopravních, tak i inženýrských staveb.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem investorům, subdodavatelů a orgánům se kterými jsme po dobu více jak třiceti let na různých stavbách potkávali, za převážně vynikající spolupráci a radost, kterou jsme měli z dokončených staveb po celém území České republiky a v mnoha státech za hranicemi našeho státu.

Provoz HOZ v rámci Jihomoravského kraje
V táto oblasti zajišťujeme provoz na 52 objektech. Jedná se o oblast z okresu Znojmo, Brno-venkov a Břeclav. Mimo tato zařízení se nachází v této oblasti i „Centrální odběrný objekt“ , který je na Novomlýnské nádrží a zajišťuje přísun vody pro závlahový systém pro zemědělské pozemky v Podluží. I toto zařízení patří do naši správy a i zde zajišťujeme kompletní službu v rámci provozu a údržby.

Provoz HOZ v rámci Střední Moravy
Pro tuto oblast zajišťujeme provoz a údržbu na 28 objektech. Zde se jedná o oblast okresu Uh. Hradiště, Zlín, Přerov a Prostějov

Provoz HOZ v rámci Severní Moravy
V této oblasti se nachází 16 objektů v okresech Karviná a Nový Jičín

Provoz HOZ v oblasti Jižní Čechy
V této oblasti se nachází 9 objektů v okresech České Budějovice a Tábor

Aktuality listopad 2017

Výstavba parkoviště pro osobní auta – obec Věteřov
Jedná se o zpevnění ploch v intravilánu obce Věteřov. Stavba byla prováděna klasickým způsobem, srovnání plání do předepsaného sklonu a spádu, zhutnění pláně, posyp krytu kamenivem frakce 0/63 a 0/32. Celá plocha bude uzavřena zámkovou dlažbou

Práce na dálnici D1

V polovině dubna jsme zahájili práce na dálnici D1 v úseku Šternov – Ostředek kolem 42. km dálnice.

Stránky