Profil společnosti

Naši technici

ředitel společnosti Večeřa – Meliorace v. o. s.: Jan Večeřa

vedoucí sekretariátu: Monika Večeřová
(mobil: 602 545 616)

vedoucí odd. pro ISO a přípravy zakázek: Mgr. Bc. Ivana Štefková
(mobil: 725 712 836; email: stefkova(at)meliorace.cz)

autorizovaný ing. stavby VH a krajinného ing.: Ing. Petr Doležal

autorizovaný ing. dopravní stavby: Ing. Pokračovat ve čtení

Naši technici Read More »

Environmentální politika

V návaznosti na vizi vyhlašuje vedení organizace tuto politiku v oblasti systému environmentálního managementu:

otevřený přístup
Organizace umožní přístup veřejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o environmentálních aspektech, dopadech a profilu organizace. Organizace bude podporovat výměnu informací a otevřený dialog se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a spolupracovat s orgány státní … Pokračovat ve čtení

Environmentální politika Read More »

Politika jakosti

 1. Zaměření společnosti na vodohospodářské a dopravní stavby s cílem dosáhnout vysoké jakosti odvedené práce.
 2. Dosažení vysoké jakosti odvedené práce bude hlavní činitel záruky a prosperity společnosti.
 3. Pozornost zaměřit k docílení minimalizace reklamací, dosahování trvalé prosperity a růstu zisku společnosti.
 4. Zaměřit se na pečlivý výběr partnerů a výběr subdodavatelů k realizaci
Pokračovat ve čtení

Politika jakosti Read More »

Předmět podnikání

Charakter prováděných prací a služeb poskytovaných naší společností je zaměřen na tyto oblasti:

 • podnikání v oblasti nakládání s odpady
 • meliorační a zemní práce
 • mýcení a kácení břehových porostů
 • velkoobchod se stavebními materiály
 • silniční motorová doprava nákladní
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • činnost
Pokračovat ve čtení

Předmět podnikání Read More »

Historie společnosti

1980 – V tomto roce se začala psát historie nynějšího uspořádání společnosti Meliorace v.o.s. Tehdy ve společném podniku ACHP Hodonín bylo založeno nynějším ředitelem společnosti středisko, které se začalo zabývat údržbou vodohospodářského zařízení na okrese Hodonín. Během deseti let se zde, v tomto státním podniku, zbudovalo stavební středisko, které svoji … Pokračovat ve čtení

Historie společnosti Read More »

Zaměstnání

Lidé jsou tím nejcennějším bohatstvím společnosti Meliorace v.o.s. Jejich znalosti, zkušenosti a dovednosti ovlivňují nejen postavení podniku na trhu, kde vládne tvrdá konkurence, ale současně vytváří image celé společnosti.

Hlavním cílem Meliorací v.o.s. je podnítit v každém zaměstnanci vůli přispět k celkovému výsledku společnosti a identifikovat se s jejími cíli. … Pokračovat ve čtení

Zaměstnání Read More »