Zaměstnání

Lidé jsou tím nejcennějším bohatstvím společnosti Meliorace v.o.s. Jejich znalosti, zkušenosti a dovednosti ovlivňují nejen postavení podniku na trhu, kde vládne tvrdá konkurence, ale současně vytváří image celé společnosti.

Hlavním cílem Meliorací v.o.s. je podnítit v každém zaměstnanci vůli přispět k celkovému výsledku společnosti a identifikovat se s jejími cíli. Jen díky svým lidem mohou Meliorace v.o.s. neustále zvyšovat svou výkonnost a naplňovat firemní ambice. Vzájemná spolupráce a rozvoj schopností a dovedností každého pracovníka je jedním z hlavních pilířů firemní kultury.

Všichni zaměstnanci Meliorací v.o.s. mohou využívat sociálních výhod i možností lékařské prevence. Společnost podporuje též profesní rozvoj všech svých zaměstnanců, ať již ve vlastních vzdělávacích programech nebo rekvalifikačních kurzech. Všem je dána možnost rozšířit si znalosti v oboru, v němž se chtějí realizovat a docílit tak výkonu funkce, která je baví a k níž mají mimořádný vztah.