Historie společnosti

1980 – V tomto roce se začala psát historie nynějšího uspořádání společnosti Meliorace v.o.s. Tehdy ve společném podniku ACHP Hodonín bylo založeno nynějším ředitelem společnosti středisko, které se začalo zabývat údržbou vodohospodářského zařízení na okrese Hodonín. Během deseti let se zde, v tomto státním podniku, zbudovalo stavební středisko, které svoji kvalitou a zaměřením konkurovalo, tehdy významnému podniku Zemědělské stavby.

1990 – V tomto roce se začíná psát novodobá historie naší společnosti. V tomto roce se oddělilo se společného podniku ACHP, střediska meliorací pět zaměstnanců. Od ACHP si pronajalo jeden bagr, jedno nákladní auto, dozer a žací lištu a pod jménem Jan Večeřa – meliorační a zemní práce Žarošice, pod právní subjektivitou fyzické osoby, zahájilo svou cestu v rámci soukromého podnikání. V roce 1990 zůstává činnost nezměněna, ale v letech následujících bylo potřeba svoji činnost rozšířit na práce, které jsou podobné hlavní činnosti. Situace ve financování projektů zabývajících se zúrodňování území vzala za své a tak vlastní činnost, tehdy ještě v podobě živnosti, se přesunula především do oblasti jednoduchých zemních prací, především do přípravy území pro výstavbu nových objektů. Tehdy to byly výkopy podzemních skladovacích krechtů po celé československé republice. Jediné co zůstalo z vodohospodářské činnosti, tak to bylo zajištění provozu závlahového a odvodňovacího zařízení na okrese Hodonín pro Státní meliorační správu.

1993 – V tomto roce již bylo jasné, že pokud nedojde k nějakým mimořádným ekonomicko-hospodářským chybám, bude i do budoucna možné v této oblasti podnikání se udržet a tak manželé Večeřovi zakládají veřejnou obchodní společnost VEČEŘA-MELIORACE v.o.s. se sídlem v Žarošicích, která již vykazovala náznaky budoucího uspořádání této stavební společnosti. Významným krokem pro seberealizaci a dokázání si, že v tomto oboru můžeme být úspěšní, bylo získání zakázky díla na klíč a to ve výstavbě předávací stanice plynu v Lanžhot na Moravě pro státní podnik Transgas. Zde jsme prováděli generální dodávku veškerých zemních a zakládacích prací pro tuto (později vyhodnocenou) stavbu roku. Vznesly jsme do své činnosti nové prvky, které v té době nebyly samozřejmé, jako byla například operativnost nasazení kapacit, spolehlivost v plnění termínů, flexibilita činnosti a další. Rok 1993 byl skutečným odrazovým můstkem pro vstup naši společnosti na trh práce ve stavebnictví.

1996 – V tomto období už bylo jasné, že zaměření činnosti jedním směrem nemůže vést k rozvoji a prosperitě společnosti a bylo nutné se poohlédnout po dalších možnostech realizace. V této době vstupuje naše společnost do zcela nové činnosti a to sice do výstavby a rekonstrukce železničních spodků. Především v té době probíhající výstavbě I. železničního koridoru. Nejprve jako společnost, která vypomáhá svými, tehdy velmi moderními, stroji vhodnými pro tuto činnost, ale v období příštím už jako dodavatel který dovede železniční spodek dodat na klíč a to jak v traťových úsecích, tak i v železničních stanicích. V tehdejší době nejen že jsme se úspěšně podíleli na tak významných zakázkách, ale nebránili jsme se ani činnosti, která měla za úkol vnést do pracovních procesů nové poznatky a technologie. Byli jsme první společností, která aplikovala na dopravní stavbě železničního charakteru recyklaci starého štěrkového podloží a tento recyklát znovu použít do nových konstrukcí pod různými výchozími frakcemi bezezbytku. Nutno připomenout, že do té doby se veškerý použitý štěrk frakce 32-63 vyvážel na skládky. Byli jsme první, kteří zrealizovali v železniční stanici Uhersko, chemickou stabilizaci zemní pláně pod koridorovou stavbu. Za účasti geologické kanceláře, s povolením Českých drah a za přispění železničního stavitelství Brno, jsme byli schopni tento pilotní program uvést do života. Je třeba podotknout, že v současné době je to již zcela běžný technologický proces využívaný na všech stavbách podobného charakteru.