Michal Štefka

Modernizace a opravy objektů HOZ

Naše společnost provedla 50 ks zásahů na modernizaci a rekonstrukci objektů čerpacích stanic. Převážně se jednalo o kompletní rekonstrukce elektroinstalace, opravy a výměny čerpadel a jejich ovládání. Některé z objektů byly osazeny novým oplocením, terénních úprav a dalších stavebních prací. I nadále pokračujeme v uvedené činnosti na dalších svěřených objektech.… Pokračovat ve čtení

Naši technici

ředitel společnosti Večeřa – Meliorace v. o. s.: Jan Večeřa

technik: Petr Svoboda
(mobil: 724 241 981; email: svoboda(at)meliorace.cz)

vedoucí sekreteriátu: Monika Večeřová

vedoucí odd. pro ISO a přípravy zakázek: Mgr. Bc. Ivana Štefková
(mobil: 725 712 836; email: stefkova(at)meliorace.cz)

autorizovaný ing. stavby VH a krajinného ing.: Ing. Petr Doležal Pokračovat ve čtení

Provoz HOZ v Jihomoravském kraji

V této oblasti zajišťujeme provoz na 52 objektech. Jedná se o oblast z okresu Znojmo, Brno-venkov a Břeclav. Mimo tato zařízení se nachází v této oblasti i „Centrální odběrný objekt“ , který je na Novomlýnské nádrží a zajišťuje přísun vody pro závlahový systém pro zemědělské pozemky v Podluží. I toto … Pokračovat ve čtení

Environmentální politika

V návaznosti na vizi vyhlašuje vedení organizace tuto politiku v oblasti systému environmentálního managementu:

otevřený přístup
Organizace umožní přístup veřejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o environmentálních aspektech, dopadech a profilu organizace. Organizace bude podporovat výměnu informací a otevřený dialog se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a spolupracovat s orgány státní … Pokračovat ve čtení

Politika jakosti

 1. Zaměření společnosti na vodohospodářské a dopravní stavby s cílem dosáhnout vysoké jakosti odvedené práce.
 2. Dosažení vysoké jakosti odvedené práce bude hlavní činitel záruky a prosperity společnosti.
 3. Pozornost zaměřit k docílení minimalizace reklamací, dosahování trvalé prosperity a růstu zisku společnosti.
 4. Zaměřit se na pečlivý výběr partnerů a výběr subdodavatelů k realizaci
Pokračovat ve čtení

Zakrslá koza

Toto plemeno pochází z Afriky a jeho původní název byl západoafrická zakrslá koza. Po dovozu do Holandska byla přejmenována na kozu holandskou zakrslou. Kohoutková výška se pohybuje mezi 40 a 45 cm, váha do 25 kg. Zakrslé kozy se chovají celoročně na pastvě, kde by měly mít postavený přístřešek se slámovou … Pokračovat ve čtení

Lama Alpaka

V přírodě se lama alpaka vyskytuje v Jižní Americe. V dnešní době se chová jako domácí zvíře u některých soukromých chovatelů. Biotopem tohoto druhu jsou především hory a travnatá území v Andách až do výše 4800 metrů nad mořem. Délka těla 120-255 cm, délka ocasu 60-80 cm, výška v kohoutku … Pokračovat ve čtení

Qessantská ovce

Původ tohoto plemeno nalezneme na francouzském ostrově Ouessant, který leží 10 mil od pobřeží Bretaňského poloostrova. Jedná se o velmi malý ostrůvek s rozlohou cca 15,5 km2 (7 km na délku a 4 km na šířku). Tvrdým přírodním podmínkám ostrova se přizpůsobily ouessantské ovce, které jsou nejmenším plemenem ovcí na … Pokračovat ve čtení

Ostatní stavby

RokNázevMístoCena [mil]Investor
2000 – 2009Zimní údržbaokres Hodonín5SÚS
1990 – 2009Provoz HMZokres Hodonín25ZVHS
2009 – 2010Školní zahradaZŠ Žarošice6

Předmět podnikání

Charakter prováděných prací a služeb poskytovaných naší společností je zaměřen na tyto oblasti:

 • podnikání v oblasti nakládání s odpady
 • meliorační a zemní práce
 • mýcení a kácení břehových porostů
 • velkoobchod se stavebními materiály
 • silniční motorová doprava nákladní
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • činnost
Pokračovat ve čtení