Listopad 2017

Výstavba parkoviště pro osobní auta – obec Věteřov
Jedná se o zpevnění ploch v intravilánu obce Věteřov. Stavba byla prováděna klasickým způsobem, srovnání plání do předepsaného sklonu a spádu, zhutnění pláně, posyp krytu kamenivem frakce 0/63 a 0/32. Celá plocha bude uzavřena zámkovou dlažbou

Provoz HOZ v rámci Jihomoravského kraje
V letošním roce naše společnost od počátku uzavření smlouvy provedla 107 zásahů na modernizaci a rekonstrukci objektů čerpacích stanic. Převážně se jednalo o kompletní rekonstrukce elektroinstalace, opravy a výměny čerpadel a jejich ovládání. Některé z objektů byly osazeny novým oplocením, terénních úprav a dalších stavebních prací

Zemní práce pro výstavbu RD
V rámci této zakázky od října letošního roku provádíme přípravu území a HTÚ pro výstavbu dodmovního komplexu ve městě Slavkov u Brna. Tyto práce ještě nejsou ukončeny a pravděpodobně sklouznou do roku příštího.

Servis čerpací techniky
V našich dílnách v areálu v Žarošicích provádíme opravy kalových čerpadel, především typu GFHU a GFHM 100. Tyto čerpadla jsou používána na melioračních zařízeních, u kterých zajišťujeme provoz v rámci Jm kraje. Mimo opravené čerpadla, dodáváme i čerpadla nová.

Minifarma Žarošice
Naše společnost vlastní dost rozlehlý areál, který nejen slouží jako odstavné a skladovací plochy, ale je v jeho rámci mnoho ploch nevyužitých (cca 1ha). Na této nevyužité ploše jsme zbudovali zázemí pro chov domácích zvířat – především koz holandských a ovcí Ouessantských. V současnosti v našem registrovaném hospodářství se nachází 18 ks. Příští rok plánujeme rozšíření této farmy o Lamu Alpacu. Celý chov je pojat jen jako zájmová činnost a má sloužit i jako zpestření okolí našeho areálu pro návštěvníky čerpací stanice PHM a mycí linky, která se zde nachází no a i dětí, jejichž škola je na dohled od farmy.

Penzion Ostružná
Zde jsme provedli modernizaci topení – kombinace elektro vytápění s krbem na pevné palivo. Posílili jsme signál wifi na všechny prostory penzionu. A spustili jsme on-line veb kameru. Jistě to přispěje ke komfortu ubytování našich klientů.