Michal Štefka

Aktuality

Od 15.05.2023 jsme otevřeli v areálu pobočku Zásilkovna

· Nabízíme k prodeji kůzlata kozy Holandské

· Nabízíme k prodeji letošní ovečky quessantské

· Pořídili jsme mobilní mulčovací příkopový stroj MTR – H14P

· Pořídili jsme nosič kontejnerů 7,5 t Mercedes-Benz Altego

· Působíme v oblasti Jižní Moravy, Jižních Čech a … Pokračovat ve čtení

Aktuality Read More »

Jak se daří našim zvířátkům?

Pokud navštívíte naši minifarmu v Žarošicích, můžete se těšit na setkání s celou řadou jejich obyvatel. Na své si přijdou malí i velcí návštěvníci. Setkat se můžete se stádem koz holandských, ovcí Ouessantských, lam Alpak a oslíků. V současnosti v našem registrovaném hospodářství se nachází 30 ks zvířátek. U každého … Pokračovat ve čtení

Jak se daří našim zvířátkům? Read More »

Modernizace a opravy objektů HOZ

Naše společnost provedla 50 ks zásahů na modernizaci a rekonstrukci objektů čerpacích stanic. Převážně se jednalo o kompletní rekonstrukce elektroinstalace, opravy a výměny čerpadel a jejich ovládání. Některé z objektů byly osazeny novým oplocením, terénních úprav a dalších stavebních prací. I nadále pokračujeme v uvedené činnosti na dalších svěřených objektech.… Pokračovat ve čtení

Modernizace a opravy objektů HOZ Read More »

Naši technici

ředitel společnosti Večeřa – Meliorace v. o. s.: Jan Večeřa

vedoucí sekretariátu: Monika Večeřová
(mobil: 602 545 616)

vedoucí odd. pro ISO a přípravy zakázek: Mgr. Bc. Ivana Štefková
(mobil: 725 712 836; email: stefkova(at)meliorace.cz)

autorizovaný ing. stavby VH a krajinného ing.: Ing. Petr Doležal

autorizovaný ing. dopravní stavby: Ing. Pokračovat ve čtení

Naši technici Read More »

Environmentální politika

V návaznosti na vizi vyhlašuje vedení organizace tuto politiku v oblasti systému environmentálního managementu:

otevřený přístup
Organizace umožní přístup veřejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o environmentálních aspektech, dopadech a profilu organizace. Organizace bude podporovat výměnu informací a otevřený dialog se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a spolupracovat s orgány státní … Pokračovat ve čtení

Environmentální politika Read More »

Politika jakosti

  1. Zaměření společnosti na vodohospodářské a dopravní stavby s cílem dosáhnout vysoké jakosti odvedené práce.
  2. Dosažení vysoké jakosti odvedené práce bude hlavní činitel záruky a prosperity společnosti.
  3. Pozornost zaměřit k docílení minimalizace reklamací, dosahování trvalé prosperity a růstu zisku společnosti.
  4. Zaměřit se na pečlivý výběr partnerů a výběr subdodavatelů k realizaci
Pokračovat ve čtení

Politika jakosti Read More »

Zakrslá koza

Toto plemeno pochází z Afriky a jeho původní název byl západoafrická zakrslá koza. Po dovozu do Holandska byla přejmenována na kozu holandskou zakrslou. Kohoutková výška se pohybuje mezi 40 a 45 cm, váha do 25 kg. Zakrslé kozy se chovají celoročně na pastvě, kde by měly mít postavený přístřešek se slámovou … Pokračovat ve čtení

Zakrslá koza Read More »

Lama Alpaka

V přírodě se lama alpaka vyskytuje v Jižní Americe. V dnešní době se chová jako domácí zvíře u některých soukromých chovatelů. Biotopem tohoto druhu jsou především hory a travnatá území v Andách až do výše 4800 metrů nad mořem. Délka těla 120-255 cm, délka ocasu 60-80 cm, výška v kohoutku … Pokračovat ve čtení

Lama Alpaka Read More »