Naši technici

ředitel společnosti Večeřa – Meliorace v. o. s.: Jan Večeřa

vedoucí sekreteriátu: Monika Večeřová

vedoucí odd. pro ISO a přípravy zakázek: Mgr. Bc. Ivana Štefková
(mobil: 725 712 836; email: stefkova(at)meliorace.cz)

autorizovaný ing. stavby VH a krajinného ing.: Ing. Petr Doležal

autorizovaný ing. dopravní stavby: Ing. Petr Zita

autorizovaný ing. geodetické práce: Ing. Milan Pavlík

vedoucí penzionů: Monika Večeřová
(mobil: 602 545 616; email: sekretariat(at)meliorace.cz)

vedoucí provozu HOZ a HZZ: Tomáš Večeřa
(mobil: 723 181 412; email: tvecera(at)meliorace.cz)

energetik společnosti: Petr Bělohoubek

vedoucí účtárny: Miroslava Valová

IT oddělení: Ing. et Ing. Michal Štefka