Aktuality říjen 2013

Vodní nádrže Na Špitálce okres Třebíč
Stavební práce dvou vodních nádrží pro Lesy ČR jsou před dokončením. V současné době se klade kamenná dlažba na návodní strany hrází a po té zbývají dodělat konečné terénní úpravy a dílo bude nachystáno k předání.
Zemní práce na bytových domech V Čeňku
Zemní práce jsou před dokončením. Kolaudace celého díla proběhne začátkem měsíce listopad. Z naši činnosti zbývá dodělat objekt odvodnění – jeho dokončení a celkové porovnání ploch před objekty.

Aktuality červen 2013

VN Šmolesy v k.ú. Letonice
Vodní dílo bylo předáno do užívání dne 30.5.2013.
Ochrana vod řeky Dyje v k.ú. Velké Meziříčí
Práce na této stavbě byly ukončeny a předány investorovi do užívání.
Rekonstrukce lesní cesty K Rozhledně
V měsíci květen – červen jsme zrealizovali stavbu rekonstrukce lesní cesty pro LČR LS Ruda nad Moravou. Stavba byla bez vad a nedodělků předána zadavateli.
VN Na Špitálce
V současné době se provádí výstavba bezpečnostních přelivů na obou nádržích.

Bytové domy Dolní Počernice

Na této zakázce byly provedeny veškeré práce požadované investorem. V současnosti probíhá technologická přestávka. Jelikož objekty jsou obehnány lešením a provádí se kladení inženýrských sítí, není možno realizovat konečné terénní úpravy. Po uvolnění manipulačních ploch jsme připraveni na jejich dokončení.

Rekonstrukce lesní cesty Dolní Trasa

V současnosti naše společnost provádí výstavbu a rekonstrukci lesní cesty pro LČR LS Karlov pod Pradědem. Jedná se o úsek 4 km lesní cesty v k.ú. Malá Morávka a Karlov pod Pradědem. Mimo zpevnění celého úseku této cesty mechanicky zpevněným kamenivem se zde buduje 14 ks nových propustků, montáž svodnic a 7m horské vpusti. Předpokládaný termín ukončení 30.7.2013.

Ochrana vod řeky Dyje v k.ú. Velké Meziříčí

Tuto stavbu provádíme v subdodávce pro firmu Unistav Brno od podzimu minulého roku. Jedná se především o dokončovací práce před předáním díla zhotoviteli. V současné době likvidujeme skládku přebytečných zemin uložených na pozemcích obce Oslavice činností stavby. Ukončení těchto prací je plánováno na konec měsíce dubna 2013. Po uvolnění kapacit, předpoklad je začátek měsíce květen 2013, zahájíme práce na třech stavbách v rámci realizace rekonstrukcí lesních cest pro LČR, které jsme vyhráli ve veřejných soutěžích.

Stránky