Aktuality srpen 2014

Výstavba Inženýrských sítí pro novou zástavbu RD v Žarošicích
Zúčastnili jsme se výběrového řízení na generální dodávku těchto prací a soutěž jsme vyhráli. Jedná se o zbudování nové dešťové a splaškové kanalizace s osazením třech kusů přečerpávacích stanic, dále pak, výstavbu středotlakého plynovodu, vodovodu, komunikací a rozvodu veřejného osvětlení spolu s rozhlasem. Zahájení prací je plánováno na začátek měsíce září a ukončení této stavby na březen roku 2015.

Ekologizace teplárny Planá nad Lužnicí
Taktéž u této zakázky ve výběrovém řízení jsme byli úspěšní. Zde se jedná o zbudování zpevněných komunikací v areálu Teplárny v Plané n/L. Zahájení prací je dohodnuto na 11.08.2014 a ukončení v 10/14.

Nové strojní vybavení
Do našeho strojního vybavení, nám přibyl kolový bagr nižší třídy Liebherr A-311 a nový nosič kontejnerů ve váhové kategorii 5t.

Turnaj hostů a přátel Czech Mid-Amateur Tour

Jsme hrdým partnerem Turnaje hostů a přátel Czech Mid-Amateur Tour pořádaného 24. 06. 2014 na Karlštejně.
Czech Mid-Amateur Tour 2014 je otevřená soutěž a o postupu do finále rozhodují pouze výsledky ze základní části, kterou tvoří pět samostatných turnajů. 30 nejlepších hráčů se utká na konci září ve finále. Pro letošní rok je vypsána pouze kategorie mužů.

Aktuality červen 2014

Rekonstrukce lesních cest v NP CHKO Šumava
Práce na této stavbě byly ukončeny. Celá realizace zakázky měla oproti původnímu termínu o 10 dní zpoždění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v minulém měsíci.
Úprava vodohospodářských poměrů v obci Silničná
Tato zakázka drobného charakteru, řeší odtokové poměry v obci Silničná. Provádí se zde rekonstrukce a výstavba zpevněných příkopů, které při větších srážkách bezpečně odvedou povrchovou vodu mimo zástavbu.

Rekonstrukce lesních cest v NP CHKO Šumava

V současné době provádí naše společnost rekonstrukci dvou lesních cest v CHKO NP Šumava mezi obcemi Modrava a Strážný. Jedná se o zpevnění lesních cest v celkové délce 3,100 km ve složení tří druhů štěrkodrti, osazení 36 ks svodnic a 5 ks propustků. Zvláštností této stavby je, že jsme pod přísným dohledem správců parku a pohyb těžké mechanizace vyžaduje naprostou přesnost a koordinaci veškerých prací. Termín ukončení této stavby je smluvně stanoven na 31.5.2014. Fotografie z realizace si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Aktuality listopad-prosinec 2013

Zemní práce na bytových domech V Čeňku – Praha
Práce na bytových domech v Dolních Počernicích byly z naší strany ukončeny a dílo bylo předáno investorovi.
Vodní nádrže Na Špitálce okres Třebíč
Práce na dvou vodních nádržích v k.ú. Budkov byly ukončeny a hotové dílo předáno do užívání. Dílo se nachází v nadmořské výšce 481 m.n.m, na vodním toku Jevišovka, délka horní hráze nádrže je 118 m a maximální výška hráze je 5,3 m.

Stránky