Stavba Inženýrských sítí v Žarošicích

Stavba dle Harmonogramu prací již měla být ukončena. Vlivem dvouměsíčního archeologického průzkumu a nepříznivému počasí se termín výstavby musel posunout na konec měsíce dubna 2015. Ani tento však pravděpodobně nebude dodržen, neboť dne 9.4.2015 naše technika odkryla munici z 2. světové války a tak z důvodu ohrožení zdraví a životů pracovníku byla ještě tento den stavba zastavena a o čekává se pyrotechnický průzkum. Munice, která byla nalezena, byla týž den nálezu odpálena a tím zlikvidována.

Moravské zrcadlení

Dne 21. 2. 2015 nás navždy opustil náš kamarád a přítel – režisér, dramaturg pan Jiří Kos. Jeho iniciativou jsme před dvěma lety ukončili filmový projekt s názvem „Moravské zrcadlení aneb cesta srdce“, jehož byla naše společnost producentem. Jedná se o časosběrný snímek, který se natáčel dva roky. Odpočinkovou formou ukazuje život na jihovýchodní Moravě v okolí Kyjova a především v „bráně Slovácka“ – Žarošic. Ve filmu účinkuje celá řada známých osobností, slovem provází paní Simona Stašová. Bylo natočeno 48 hod záznamu a jeho finální stopáž, připravená pro distribuci, má délku 54 min.

Původní záměr byl, že by film mohla do svého vysílání zařadit ČT2. Bohužel, zatím se nám nepodařilo najít v ČT někoho, kdo by o takový druh pořadu měl zájem, ač si myslíme a nejen my, že právě takových pořadů je v televizním vysílání jako šafránu. Možná je důvodem to, že nemáme anebo neznáme ty správné cesty, které by toto dílo vzaly pod svoje křídla. Proto jsme poptali i komerční televize na našem trhu a na výsledky jednání čekáme. V každém případě, ať už to TV vezme či nikoli, chystáme se na distribuci filmu do obchodní sítě na multimediálním nosiči. Celý projekt bychom chtěli ukončit do předvánočního období letošního roku tak, aby případní zájemci, kteří jsou příznivci jižní Moravy a nejen ti, si mohli tento film nadělit pod letošní vánoční stromeček. Předběžné objednávky přijímáme již dnes na kontaktech naší společnosti.
Po odchodu Jirky Kosa z tohoto světa, jsme se rozhodli na náš web umístit alespoň ukázku tohoto díla a projevit tak malou vzpomínku na pana režiséra, pod jehož taktovkou dílo vzniklo a které tu po něm zůstane. Druhý díl, o kterém jsme mnohokráte hovořili, již zůstane jen v úvahách. Sbohem Jirko.

Aktuality leden 2015

Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů
Letošní mírná zima nám dovoluje, sice omezeně, ale úspěšně pokračovat v pracích na této stavbě. V lednu letošního roku se podařilo dokončit a předat hotový objekt vodovodu a v současné době se realizuje plynovodní řád.

Provoz melioračního zařízení
Jakmile nám to klimatické podmínky dovolí, zahajujeme rekonstrukci čerpací stanice Očov Hodonín.

Komunikace Planá nad Lužnicí
Práce na této zakázce jsou přerušeny a čeká se na příznivé klimatické podmínky, které umožní pokračovat a dokončit toto dílo. V rámci dohod s investorem dojde pravděpodobně k rozšíření této zakázky o objekty, které v původní poptávce nebyly. V současnosti se zpracovává dodatek smlouvy se specifikací rozšíření prací.

Aktuality říjen - listopad 2014

Komunikace Planá nad Lužnicí
Práce na této stavbě byly pro letošní rok ukončeny. Další etapa je připravena na březen roku 2015

Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů
Na této stavbě byly ukončeny práce na objektech splaškové a dešťové kanalizace. Dle harmonogramu prací, do konce roku chceme realizovat montáž všech třech čerpacích stanic. Tím by byl plán práce pro letošní rok splněn.

Provoz melioračního zařízení
V rámci provozu melioračního zařízení jsme modernizovali elektrické rozvody na čerpacích stanicích v Petrově a ve Skoronicích.
V rámci běžné udržby bylo ukončeno čištění Hovoranského potoka a opravy melioračního zařízení v k. Skoronice. Taktéž byly ukončeny práce na sečení břehových porostů na okrese Břeclav a Hodonín.

Výstavba zpevněných lesních cest
V listopadu jsme pro CHKO ŠNP Šumava provedli optimalizaci vodohospodářských poměrů kolem lesních cest dle požadavků investora. Práce byly ukončeny.

VN Na špitálkách
Pro LČR v měsíci září - listopad provedla naše společnost rekonstrukci dvou bezpečnostních přepadů na vodních nádržích v k.ú. Budkov

Planá nad Lužnicí

Projekt řeší komunikace kolem nové elektrárny v objektu teplárny v Plané nad Lužnicí. Provedlo se srovnání plání do určené nivelety, zbudovalo se odvodnění pláně, její stabilizace a proběhl násyp první konstrukční vrstvy, což je frakce štěrkodrti 0/63 v mocnosti 20cm.Takto vozovka zůstane až do jarních měsíců 2015, neboť kolem celého objektu se provádí různé stavební práce, které nám v současnosti nedovolí pokládku obrubníků a kompletní položení asfaltových ploch.

Stránky