Ekologizace Teplárny Planá nad Lužnicí

Tak jak bylo s investorem dohodnuto, práce na výstavbě komunikací a inženýrských sítí byly zahájeny. Etapa č.1, která byla na podzim roku 2014 přerušena, práce na ni byly zahájeny a zároveň se stavba rozšířila o etapu 2 a 3. V současné době se na etapě č.1 dorovnávají podkladní vrstvy komunikací a zahájila se pokládka obrub a dlažeb dle PD