Drobné stavby a jiná činnost

ČOV Dambořice
Pokračuje se ve výpomoci při výstavbě ČOV pro obec Dambořice. Provádí se obsypy objektů a zakládání konstrukčních vrstev pro komunikace.

Opravy lesních cest v polesí Židlochovice
Práce na této stavbě pokračují dle harmonogramu

Modernizace ČS OČOV I.
Pro zadavatele Pozemkový fond ČR, byly ukončeny práce na modernizaci odvodňovací čerpací stanice v k.ú. Hodonín. Celé dílo bylo odevzdáno investorovi do provozu.

Demolice čerpací stanice v k.ú. Moravský Žižkov
Byly zahájeny práce na demolici objektu čerpací stanice v k.ú. Moravský Žižkov. Tato sloužila ja součást odvodňovacího systému. Po demolici a revitalizaci území, bude plocha předána k užívání do zemědělské výroby.

Kanalizace Němčany
V srpnu jsme zahájili práce na stavbě Kanalizace Němčany. Zde provádíme výkopy startovacích jam pro průtlaky.