Co také provádíme?

Stavba Inženýrských sítí v Žarošicích
Tato stavba je úspěšně ukončena a předána investorovi. V současné době byla zahájena i jednotlivá výstavba rodinných domků.

Ekologizace Teplárny Planá nad Lužnicí
I tato stavba byla ukončena. Byly zde položeny asfaltové povrchy komunikací, dodělány pojezdné i porůzné chodníky, terénní úpravy. Stavba byla osazena dopravním značením a zabezpečovacím zařízením. Na etapě II a III nebyla ještě položena poslední vrstva obrusné vrstvy živice z důvodu dočasného umístnění nadměrného jeřábu, jehož základna zasahuje do obou etap. Dokončení je naplánováno po odklizení tzohoto zařízení a je předpokládáno na začátek měsíce řijen 2015

ČOV Dambořice
Zde byla naše společnost povolána na pomoc při výstavbě ČOV pro obec Dambořice. Zde se jedná o složité založení kruhových nádrží v silně podmočeném terénu. Tyto práce byly ukončeny a pokračují v obsypu objektů a zakládání konstrukčních vrstev pro budoucí komunikace.

Opravy lesních cest v polesí Židlochovice
Zahájili jsme práce na úpravě lesních cest na polesí Židlochovice. Tyto cesty budou ve finále kryty zakalenou štěrkodrti. Budou zde zbudovány tři propusty DN 600, osazeny 10 ks svodnic a provedeno odvodnění otevřenými příkopy.

Modernizace ČS OČOV I.
Pro zadavatele Pozemkový fond ČR, provádíme modernizaci odvodňovací čerpací stanice v k.ú. Hodonín. Tato zakázka spočívá mimo drobných stavebních úprav především v modernizaci elektrického a signalizačního zařízení. Technologie této čerpací stanice zabezpečuje odvedení vod z výměry 150 ha zemědělské půdy v oblasti Očov Hodonín nepřetržitě.

Demolice čerpací stanice v k.ú. Moravský Žižkov
Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku pro PÚČR jsme byli úspěšní a vyhráli jsme zakázku Demolice závlahové čerpací stanice v k.ú. Moravský Žižkov. Toto technologické zařízení již několik let není v používání a neslouží tak svému účelu. A tak se investor rozhodl, že bude celý objekt zbourán a prostor po odstraněném objektu bude revitalizován.